Report record 3934

Supplier: TDK Corp.

Customer: Apple Inc.

From date: 2016-01-01

To date: 2016-12-31

Listed supplier address: Nanxiang Road Hongqi Town, Zhuhai, Guangdong, China


Listed supplier adddress geocoding results

ID Longitude Latitude Formatted address
520 113.3422491000000036 22.1310302999999990 Nan Xiang Lu, Jinwan Qu, Zhuhai Shi, Guangdong Sheng, China