Report record 4375

Supplier: Lens One Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Customer: Apple Inc.

From date: 2017-01-01

To date: 2017-12-31

Listed supplier address: Huangxing Road, Langli Town, Changsha, Hunan, China


Listed supplier adddress geocoding results

ID Longitude Latitude Formatted address
1181 113.2031936000000059 28.3649744999999989 Huang Xing Da Dao, Changsha Xian, Changsha Shi, Hunan Sheng, China